Konference Posuzování způsobilosti k řízení vozidla

 

Asociace dopravních psychologů připravuje odbornou konferenci na téma 
posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla v rámci lékařského posudku.

Konference se bude konat v sobotu 12. října 2019 na dopravní fakultě ČVUT, Horská 3 Praha 2.

Sdělení budou zaměřena na posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů, např. osob s psychiatrickým, neurologickým nebo chronickým somatickým onemocněním,  s deficitem pozornosti, s anamnézou závislosti na návykových látkách, starších osob, apod.

Se sdělením vystoupí kromě dopravních a klinických psychologů také praktický lékař, psychiatr, geriatrička, klinická farmakoložka, diabetolog, neuropsycholog, učitel autoškoly a další.