Připravované semináře

 

Každoroční seminář Asociace dopravních psychologů

se bude konat ve čtvrtek 16. května a pátek 17. května 2019 v Národním domě v Prostějově. Součástí semináře bude valná hromada s volbou nového výboru asociace, která je naplánovaná na čtvrtek 16.5.2019 dopoledne.

Účastnický poplatek:
1700,-Kč (řádní a mimořádní členové ADP převodem na účet ADP: 184703105/0300) 
2200,- Kč (řádní a mimořádní členové při platbě na místě), 2500 Kč,- (nečlenové ADP)

Program semináře zde bude zveřejněn v průběhu března 2019.

Přihláška

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, vložte své jméno zde:

ANO:    NE:

 

Návrhy na členy výboru Asociace dopravních psychologů

Zde vepište jména členů ADP, které chcete navrhnout do výboru:

 

 

Další odborný seminář, který Asociace dopravních psychologů připravuje, bude na téma 
posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla v rámci lékařského posudku.

Sdělení budou zaměřena na posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů, např. osob s psychiatrickým, neurologickým nebo chronickým somatickým onemocněním,  s deficitem pozornosti, s anamnézou závislosti na návykových látkách, starších osob, apod.
Seminář se bude konat v Praze, předběžný termín je sobota 12.října 2019.