Připravované semináře

Každoroční seminář Asociace dopravních psychologů se bude konat ve čtvrtek 16. května a pátek 17. května 2019 v Národním domě v Prostějově. Součástí semináře bude valná hromada s volbou nového předsednictva asociace, která je naplánovaná na čtvrtek 16.5.2019.

Program semináře zde bude zveřejněn v průběhu března 2019.

Přihláška

Pokud máte zájem zúčastnit se semináře, vložte své jméno zde:

ANO:    NE:

 

 

Asociace dopravních psychologů připravuje odborný seminář na téma posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla v rámci lékařského posudku. Sdělení budou zaměřena na posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů, např. osob s psychiatrickým, neurologickým nebo chronickým somatickým onemocněním,  s deficitem pozornosti (ADHD), s anamnézou závislosti na návykových látkách, starších osob, apod.
Seminář se bude konat v Praze, předběžný termín je sobota 12.října 2019.