Seminář dopravních psychologů a lékařů v roce 2020

Seminář na téma posuzování psychické a zdravotní způsobilosti k řízení vozidla se bude konat 
                        v sobotu  17. října 2020 od 10:00 do 16:00 hodin
                            na Dopravní fakultě ČVUT, Horská 3, Praha 2.

Program je zaměřen především na posuzování osob s klinickou diagnózou např. s poruchou autistického spektra, s depresivní poruchou, schizofrenií. Dalšími tématy jsou spolupráce dopravního psychologa a lékaře, informace o diagnostice závislostí u řidičů, problematika legislativy a další.

Seznam přednášek je uveden zde. Časový harmonogram  bude zveřejněn v polovině srpna.
 
Poplatek za účast zahrnuje program a jednoduché občerstvení během semináře.
Poplatek  činí:

-  200 Kč pro členy Asociace dopravních psychologů 
 -  500 Kč pro nečleny Asociace dopravních psychologů

Účastnický poplatek uhraďte na účet ADP: č.ú. 184703105/0300
(Do zprávy pro příjemce zadejte jméno účastníka, nikoliv název firmy)

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: