Seminář dopravních psychologů a lékařů v roce 2020

 
 

Seminář

Posuzování psychické a zdravotní způsobilosti k řízení vozidla,


který se měl konat v sobotu  17. října 2020 na Dopravní fakultě ČVUT v Praze, byl z důvodu nepříznivé epidemiologické situace odložen na termín v jarních měsících  roku 2021.


Program bude opět zaměřen především na posuzování osob s klinickou diagnózou např. s poruchou autistického spektra, s depresivní poruchou, schizofrenií. Dalšími tématy jsou spolupráce dopravního psychologa a lékaře, informace o diagnostice závislostí u řidičů, problematika legislativy a další.

Původní program je uveden zde. Aktuální program  a přihláška budou zveřejněny na této stránce po upřesnění nového termínu konání semináře.  

Informace: PhDr. Dana Černochová, Ph.D., e-mail: dana.cernochova@email.cz