Připravované semináře

Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Je určen pro psychology, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie.

Vzdělávací program sestává z přímé výuky, kasuistických seminářů, individuálních konzultací a praktické části s celkovou hodinovou dotací 200 hodin. Bude probíhat na katedře psychologie FF UP v Olomouci. Výjimečně (nejvýše 4 setkání) se budou konat v Praze.

Další informace k tomuto vzdělávacímu programu najdete na: http://psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/dopravni-psycholog/

Informace a přihlášky:  PhDr.Dana Černochová,Ph.D., e-mail dana.cernochova@email.cz