Specializační vzdělávání dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie ve školním roce  2019/2020.

Setkání v roce 2019 se budou konat v těchto termínech:

13.září -14. září 2019                 (pátek+sobota)
19.října -20. října 2019               (sobota+neděle)
9.listopadu -10.listopadu 2019   (sobota+neděle)
30.listopadu -1.prosince 2019    (sobota+neděle) 

Vzdělávací program je realizován v rámci celoživotního vzdělávání orientovaného na výkon povolání v oblasti dopravní psychologie podle § 60 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách. Kurz splňuje požadavky zákona 361/2000 Sb., §87a, odst. 5 o udělení akreditace k provádění dopravněpsychologického vyšetření. Je určen pro psychology, kteří absolvovali magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci v oblasti dopravní psychologie.

Vzdělávací program sestává z přímé výuky, kasuistických seminářů, individuálních konzultací a praktické části s celkovou hodinovou dotací 200 hodin. Bude probíhat na katedře psychologie FF UP v Olomouci. Výjimečně se setkání (nejvíce 2 víkendy,tj.4 dny) budou konat v Praze.

Další informace k tomuto vzdělávacímu programu najdete na: http://psych.upol.cz/studium/specializacni-vzdelavani/dopravni-psycholog/

Informace a přihlášky:  PhDr.Dana Černochová,Ph.D., e-mail dana.cernochova@email.cz