Dotaznik

Evaluační dotazník pro seminář posuzování způsobilosti k řízení vozidla konaný dne 12.10.2019 na dopravní fakultě ČVUT v Praze

Dotazník je anonymní. Prosíme o jeho vyplnění, nemusíte odpovídat na všechny otázky, budeme ale rádi pokud odpovíte na co nejvíc z nich. Informace využijeme k vylepšení dalších seminářů.

Jsem

lékař            psycholog

1. Jak hodnotíte odborný přínos semináře pro vaši praxi?

Výborný                        Nedostačující

Slovní hodnocení (která témata pro vás byla nejužitečnější):

2. Jak hodnotíte organizační průběh semináře?

Výborný                        Nedostačující

Slovní hodnocení:

3. Jak hodnotíte odbornou úroveň semináře ?
(zvolená témata a odborná úroveň referátů)

Výborná                        Nedostačující

Slovní hodnocení (popř. co byste na odborné náplni změnil/a):

4. Zúčastnil/a byste se další podobné akce?

ANO             NE

5. Která témata jste postrádal/a a uvítal/a byste je na příštím semináři?
(navrhněte témata či jména přednášejících)

6. Váš vzkaz realizačnímu týmu (Vaše nápady, návrhy ke zlepšení, připomínky...):