UPOZORNĚNÍ

     Informujeme členy Asociace dopravních psychologů, že v Usnesení vlády České republiky ze dne 14.března 2020 č. 211 se zakazuje s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

     Mezi výjimkami z tohoto zákazu nejsou uvedena dopravněpsychologická pracoviště. Zákaz se tedy vztahuje také na provádění dopravněpsychologického vyšetření.

     Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády dne 26.3.2020 vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se stanovením konkrétních výjimek, které jsou uvedeny např. na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/na-zaklade-mimoradneho-opatreni-se-prodluzuje-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-pro_18830_4107_1.html

 

 

Seminář ADP v roce 2020

Sledujeme vývoj epidemiologické situace v souvislosti s koronavirem. O konání tohoto semináře vás budeme informovat.

Seminář Posuzování způsobilosti k řízení vozidla

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Dotaznik

Evaluační dotazník pro seminář posuzování způsobilosti k řízení vozidla konaný dne 12.10.2019 na dopravní fakultě ČVUT v Praze

Dotazník je anonymní. Prosíme o jeho vyplnění, nemusíte odpovídat na všechny otázky, budeme ale rádi pokud odpovíte na co nejvíc z nich. Informace využijeme k vylepšení dalších seminářů.

Jsem

lékař            psycholog

1. Jak hodnotíte odborný přínos semináře pro vaši praxi?

Výborný                        Nedostačující

Slovní hodnocení (která témata pro vás byla nejužitečnější):

2. Jak hodnotíte organizační průběh semináře?

Výborný                        Nedostačující

Slovní hodnocení:

3. Jak hodnotíte odbornou úroveň semináře ?
(zvolená témata a odborná úroveň referátů)

Výborná                        Nedostačující

Slovní hodnocení (popř. co byste na odborné náplni změnil/a):

4. Zúčastnil/a byste se další podobné akce?

ANO             NE

5. Která témata jste postrádal/a a uvítal/a byste je na příštím semináři?
(navrhněte témata či jména přednášejících)

6. Váš vzkaz realizačnímu týmu (Vaše nápady, návrhy ke zlepšení, připomínky...):