Připravované semináře

Aktuální otázky

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

Specializační vzdělávání Dopravní psychologie

Katedra psychologie  FF Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Asociací dopravních psychologů ČR otevře další běh specializačního vzdělávání v oboru dopravní psychologie od září 2019.

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

Ministerstvo dopravy zveřejnilo nové metodické stanovisko ohledně zasílání zpráv z dopravněpsychologického vyšetření

 

 Celý text metodického stanoviska je zveřejněn na této stránce:

https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Silnicni-doprava/Udelene-akreditace-k-provadeni-dopravne-psychologi/Metodicke-stanovisko-vydavani-posudku-o-vysledku?returl=/Dokumenty/Silnicni-doprava/Udelene-akreditace-k-provadeni-dopravne-psychologi

Tento pokyn ministerstva dopravy se týká zasílání posudku o psychické způsobilosti k řízení vozidla u osob, které jsou za tímto účelem vyšetřeny na žádost lékaře.

Cílem je zajistit, aby psychologové pro zprávu z tohoto vyšetření nepoužívali formulář z Přílohy č. 11 Vyhlášky č.31/2001 Sb. (Posudek o výsledku dopravněpsychologického vyšetření), a aby zprávu odesílali lékaři, který o vyšetření žádal, nikoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.