Provádění dopravněpsychologického vyšetření od 1.3.2021


V Usnesení vlády České republiky č. 78 ze dne 28.1.2021 byla poprvé udělena výjimka  pro provádění dopravněpsychologického vyšetření  podle zákona č. 361/2000 Sb. s účinností od 30.ledna 2021, která byla  uváděna také v dalších usneseních vlády.

 

V aktuálně platném Usnesení vlády č. 315 je prodloužena účinnost Usnesení vlády č. 298 do 11.dubna 2021, kde je udělena výjimka

- pro provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem,

- pro dopravněpsychologická vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů