Seminář ADP v roce 2020

 

Seminář Asociace dopravních psychologů s valnou hromadou byl letos s ohledem na epidemiologickou situaci přeložen z května na září. 

Nový termín byl stanoven na 10.září - 11.září  2020.

Seminář se bude konat v Národním domě, Hlaváčkovo náměstí, Prostějov.

Poplatek za účast činí:

-  1 700 Kč při úhradě převodem na účet ADP 
   (při úhradě po 4.9.2020 přineste s sebou doklad o platbě)
-  2 200 Kč při platbě na místě
 -  2 500 Kč pro nečleny ADP

Účastnický poplatek uhraďte na účet ADP: č.ú. 184703105/0300 
(Do zprávy pro příjemce zadejte jméno účastníka, nikoliv název firmy)

Program je zveřejněn zde.

Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři, vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: