Seminář Posuzování způsobilosti k řízení vozidla

 

Asociace dopravních psychologů připravuje odborný seminář na téma 
posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla v rámci lékařského posudku.

Datum:              sobota 12. října 2019 od 10:00 do 15:30 hod. 
Místo konání:   posluchárna dopravní fakulty ČVUT, Horská 3, 12000 Praha 2.

Sdělení budou zaměřena na posuzování způsobilosti u specifických skupin řidičů, např. osob s psychiatrickým, neurologickým nebo chronickým somatickým onemocněním,  s deficitem pozornosti, starších osob, apod.

Se sdělením vystoupí kromě dopravních a klinických psychologů také praktický lékař, psychiatr, geriatrička, klinická farmakoložka, diabetolog, neuropsycholog a učitel autoškoly.

Účastnický poplatek činí: 
200 Kč pro členy Asociace dopravních psychologů
400 Kč pro účastníky, kteří nejsou členy Asociace dopravních psychologů

Uhraďte jej prosím převodem na číslo účtu 184703105/0300.

Program ke stažení zde.

Upozornění:
Kapacita posluchárny byla naplněna. Zájemci přihlášení po 28.8.2019 budou zařazeni jako náhradníci. O případném uvolnění míst budou informováni po 30.9.2019.


Přihláška

Pokud máte zájem o účast na tomto semináři vyplňte následující formulář přihlášky:

ANO:    NE: