UPOZORNĚNÍ

     Informujeme členy Asociace dopravních psychologů, že v Usnesení vlády České republiky ze dne 14.března 2020 č. 211 se zakazuje s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

     Mezi výjimkami z tohoto zákazu nejsou uvedena dopravněpsychologická pracoviště. Zákaz se tedy vztahuje také na provádění dopravněpsychologického vyšetření.

     Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády dne 26.3.2020 vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se stanovením konkrétních výjimek, které jsou uvedeny např. na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/na-zaklade-mimoradneho-opatreni-se-prodluzuje-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-pro_18830_4107_1.html

 

 

Seminář ADP v roce 2020

Sledujeme vývoj epidemiologické situace v souvislosti s koronavirem. O konání tohoto semináře vás budeme informovat.

Seminář Posuzování způsobilosti k řízení vozidla

Metodické stanovisko ministerstva dopravy

UPOZORNĚNÍ

     Informujeme členy Asociace dopravních psychologů, že v Usnesení vlády České republiky ze dne 14.března 2020 č. 211 se zakazuje s účinností od 14. března 2020 od 6:00 hodin do 24. března 2020 do 6:00 hodin maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách.

     Mezi výjimkami z tohoto zákazu nejsou uvedena dopravněpsychologická pracoviště. Zákaz se tedy vztahuje také na provádění dopravněpsychologického vyšetření.

     Ministerstvo zdravotnictví na základě jednání vlády dne 26.3.2020 vydalo mimořádné opatření, kterým se prodlužuje zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách se stanovením konkrétních výjimek, které jsou uvedeny např. na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví:

https://www.mzcr.cz/dokumenty/na-zaklade-mimoradneho-opatreni-se-prodluzuje-zakaz-maloobchodniho-prodeje-a-pro_18830_4107_1.html