Členové Asociace dopravních psychologů akreditovaní Ministerstvem dopravy

Mgr. Bc. Markéta KOTKOVÁ DiS.Česká preventivní, s.r.o.
Krajská nemocnice Pardubice
Kyjevská 44, 530 03 Pardubice
tel.:731 539 209
e-mail: kotkova@psycholog-pardubice.cz
www.psycholog-pardubice.cz
Mgr. Libor TRONEČEK Ambulance klinické psychologie pro děti a dospělé
1) Dimitrova 4, 568 02 Svitavy
2) J. E. Purkyně 652, 570 01 Litomyšl
tel.: 461 531 531, 603 349 409
e-mail: l.tronecek@gmail.com