Soudní znalci

PhDr. Jan ŠPLÍCHAL Klinika rehabilitačního lékařství - psychologie
VFN a 1.LF UK Praha
Albertov 7, 128 00 Praha 2
tel.: 224 968 477
e-mail: jan.splichal@lf1.cuni.cz